Na czym polegają szkolenia ppoż?
Bez kategorii / 19 lipca 2017

Szkolenia ppoż wstępne są przeprowadzane przed dopuszczeniem pracownika do pracy a zatem przed podjęciem przez niego obowiązków służbowych i prowadzone są według programu szkolenia. Ich zasadniczym celem jest przeszkolenie pracowników z wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy z uwzględnieniem przepisów oraz zasad bezpieczeństwa a także zapoznanie pracownika z zagrożeniami, jakie mogą wystąpić na konkretnych stanowiskach pracy. Np. szkolenie wstępne BHP obejmuje m.in.: instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy. Ponadto podczas szkoleń zazwyczaj kładziony jest duży nacisk na praktyczne