Na czym polegają szkolenia ppoż?

19 lipca 2017

Szkolenia ppoż wstępne są przeprowadzane przed dopuszczeniem pracownika do pracy a zatem przed podjęciem przez niego obowiązków służbowych i prowadzone są według programu szkolenia. Ich zasadniczym celem jest przeszkolenie pracowników z wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy z uwzględnieniem przepisów oraz zasad bezpieczeństwa a także zapoznanie pracownika z zagrożeniami, jakie mogą wystąpić na konkretnych stanowiskach pracy. Np. szkolenie wstępne BHP obejmuje m.in.: instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy. Ponadto podczas szkoleń zazwyczaj kładziony jest duży nacisk na praktyczne aspekty bezpieczeństwa. A zatem uczestnicy szkoleń trenują na fantomie dorosły, dziecko, niemowlę, podczas szkolenia często używają AED, część ppoż. prowadzi strażak, a dwóch wykładowców czyni szkolenie jeszcze bardziej interesującym. A kto powinien przejść takie szkolenie wstępne? A mianowicie szkolenia wstępne przechodzą nowo zatrudnieni pracownicy, studenci-praktykanci a także uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu. Wiele z firm przeprowadziło już szkolenia ppoż. w zakresie zwalczania pożarów i prowadzenia ewakuacji. Szkolenia ppoż mogą być przeprowadzane w postaci praktycznych ćwiczeń przeciwpożarowych. Najważniejsze jest bowiem ratowanie życia i zdrowia ludzkiego. Ponadto, skuteczna ewakuacja i umiejętność poradzenia sobie z tłumem są kluczowe i często pozwalają uniknąć paniki. Pracownicy więc ćwiczą praktyczne aspekty ewakuacji podczas przeprowadzania próbnych ewakuacji. Uczyli się np. jak najlepiej kierować tłumem, zdobywali wiedzę jak wydawać polecenia i kierować ewakuacją.
W końcu nic tak nie uczy jak dobre zajęcie praktyczne. Ważna kluczową rzeczą jest także niedopuszczenie do rozprzestrzenienia się pożaru. Należy zatem jak najszybciej to możliwe przystąpić do gaszenia pożaru przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego. Podczas szkolenia ppoż przeszkala się pracowników z użycia różnego rodzaju gaśnic między innymi: proszkowych, śniegowych i wodno-pianowych. Uczy się również kursantów używać hydrantów wewnętrznych i operowania prądami wody. Specjaliści w dziedzinie ppoż przekazują swoją wiedzę z zakresu taktyki działań gaśniczych która to z pewnością może przyczynić się do bezpieczeństwa pożarowego.

Brak komentarzy

Możliwość komentowania jest wyłączona.