KRYTYKA, A FILMY KORPORACYJNE

3 kwietnia 2016

filmy korporacyjne produkcja. Czy ten rodzaj filmu również jest poddawany krytyce? Tak, nie ma gatunku w filmie czy sztuce nie poddanego krytyce. Jest ona potrzebna, aby ukazać w dziele problemy, a raczej uchybienia jakie wystąpiły. Zatem filmy korporacyjne produkcja to niesamowita odmiana branży filmowej. Bowiem reklamuje on przedsiębiorstwo na całym świecie. Dzięki czemu przedsiębiorca może zaistnieć również zagranicą.

KRYTYKA

Film pojawił się jako przekaz bez twórczych aspiracji. Jego oceny były wynikiem stosunku do obrazu mechanicznie rejestrowanej rzeczywistości poruszania się ludzi i pojazdów, do tego co chwytał obiektyw kamery; bez warsztatowej początkowo ingerencji w ustawieniu aparatu lub fizyczne własności taśmy. Powodzenie pokazów zależało od ich akceptacji przez publiczność. Repertuar konstruowano pod kątem oczekiwań tych przede wszystkim widzów, których potrzeby zaspokajał. Powojenna krytyka filmowa i zrodzona w jej łonie myśl teoretyczna podjęła sprawy istoty sztuki filmowej w zakresie raczej wąskim. Refleksja skupiła się głównie na problemach związków literatury i filmu, a czołowe miejsce zajęła sprawa dotąd nierozpatrywana w myśli filmowej.

W drugiej połowie lat pięćdziesiątych krytyka filmowa upomniała się o autonomię i niezależność filmu, uzasadniając, iż realizm filmowy cechują swoiste, niesprowadzalne do innych sztuk wartości. Tym samym podjęła ona polemikę z tym modelem kultury artystycznej, w którym niezastąpioną rolę odgrywała sztuka wysoka. Wtedy to głównie z inspiracji obcymi wzorami krytyka filmowa podjęła próbę określenia przedmiotowych cech filmu na płaszczyźnie specyfiki jego tworzywa, podkreślając, że w sferze estetycznej istota filmowości zasadza się na fonofotograficznym charakterze medium filmowego. Wreszcie pokolenie krytyków filmowych lat sześćdziesiątych upatruje związek pionierskiego okresu w dziejach myśli filmowej z awangardowymi nurtami w kinie i określa je jako prace z dziedziny archeologii, nieprzydatne do rozpatrywania zjawisk na terenie współczesnego kina.

Brak komentarzy

Możliwość komentowania jest wyłączona.